Preispitajte svoj pristupučenju

Mala promena u pristupu može da dovede do toga da učenje bude utkano u proces rada, praktičnije, korisnije i efikasnije.

Učenje je kontinuirani proces, a ne pojedinačan, izolovan događaj.

Saznajte više
about Learningmakeover image

Zbog čega je učenje na radnom mestu toliko važno?

Razlog 1
Razlog 2
Razlog 3

Brzi tehnološki razvoj, brze promene želja potrošača i jačanje globalne konkurencije kompanijama nameće zahtev da postanu organizacije koje uče.
U ovakvim organizacijama zaposleni kontinuirano kreiraraju, usvajaju i prenose znanje, i tako omogućavaju svojoj kompaniji da se brže nego konkurenti prilagođava promenama u okruženju.

“50% svih zaposlenih će morati da nauče nove veštine do 2025.godine, dok će oni koji ostaju na svojim pozicijama morati da ažuriraju 40% svojih ključnih veština kako bi se prilagodili promenama na tržištu rada”.

World Economic Forum, Future of Jobs Report, 2020

Razvoj znanja i veština zaposlenih ima značajne prednosti u odnosu na zapošljavanje novih ljudi:
1. Kontrola troškova zarade – osoba koja se zapošljava u proseku je 20% više plaćena nego zaposleni koji su se interno razvijali za datu  poziciju.
2. Uhodavanje u novi posao kraće traje za one koji su već zaposleni.
3. Zadovoljstvo zaposlenih raste kada organizacija ulaže u njihov razvoj.
4. Pristup novom izvoru talenata.
Adaptirano iz ”The economic case for reskilling in the UK: How employers can thrive by boosting workers’ skills”, McKinsey, November 2020

Saznajte više
founder photo

Ja sam Milana Malešev, osnivač firme Learning Makeover

Imam skoro dve decenije iskustva u HR konsaltingu i obukama u korporativnom i javnom sektoru. Doktorirala sam na psihologiji u oblasti neformalnog učenja na radnom mestu. Kako bih pružila usluge koje potpuno odgovaraju vašim potrebama, udružujem snage sa ekspertima iz različitih oblasti (animacija, analiza i vizualizacija podataka, marketing i komunikacije, platforme za online učenje, video produkcija...).

Zbog čega biste mene izabrali za svog konsultanta?

Radeći u globalnoj konsultantskoj firmi (PwC) razvila sam pristup koji je izrazito usmeren na ostvarivanje poslovnih (a ne samo HR) ciljeva.

U toku sam sa najsavremenijim HR praksama kroz predavački rad na CIPD programima i naučni rad u oblasti psihologije.

Znam kako da dođem do podataka da bih identifikovala problem, odabrala najbolji pristup njegovom rešavanju, kao i kako da koristeći podatke pratim i evaluiram primenjeno rešenje.

Usluge koje pružam

Konsalting

sa dva ključna cilja:

  • Postizanje boljih poslovnih rezultata, unapređenje prilagodljivosti i potencijala za inovacije, kroz podršku kulturi učenja
  • Veće zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih

Animirano online učenje

Saznajte više

Reference

ŠTA KAŽU KLIJENTI I KOLEGE

Milana i ja smo radili zajedno od 2009. godine, od osnivanja PwC Akademije u Srbiji. Zajedno smo radili na različitim edukativnim projektima za korporativni, privatni i javni sektor u različitim zemljama Centralne i Istočne Evrope. Od prvog dana kada sam počeo da radim sa njom, Milana se posvećivala učenju i razvoju naših klijenata sa strašću i ekspertizom...

Miro Smolović

Direktor PwC`s Academije za Jugoistočnu Evropu