Animirano online učenje

Primer toka jednog sveobuhvatnog animiranog online kursa.
learning makeover diagram image
*Live sesija je jedini element programa kada svi učesnici treba da budu prisutni u isto vreme. Broj animiranih video predavanja, kvizova, kao i broj i izbor praktičnih zadataka se razlikuju u različitim programima. Forumi, praktični zadaci i live sesija nisu obavezni, ali jesu preporučeni deo programa.
Čvrsto verujem da učenje treba
da…
I zato…
…bude uklopljeno u „gust“ dnevni
raspored vaših ljudi
…organizujem program kao niz kratkih video predavanja koje ljudi mogu da uklope u svoj raspored i pogledaju ih onda kada
im to odgovara.
…bude prezentovano na efiksan
način
… koristim animirana video predavanja zato što (su):

  • Zanimljiva i zabavna, i podstiču ljude da ih odgledaju
  • Pojednostavljuju kompleksne informacije i olakšavaju njihovo razumevanje i primenu
  • Skraćuju vreme konzumacije sadržaja – dvominutni video može da bude uspešniji u prenošenju informacije
    nego niz Ppt slajdova ili nekoliko strana Word dokumenta.
…bude prezentovano tako da
podstiče zadržavanje i primenu.
… koristim animirana video predavanja da bi se ljudi lakše povezali, razumeli i zapamtili sadržaj.
… koristim kvizove da bi polaznici mogli da provere svoje znanje i razumevanje, što podstiče zadržavanje i primenu naučenog.
… obezbeđujem priloge poput standardnih formi, shema, liste pitanja i rezimea, tako da polaznici mogu da ih koriste u toku
obavljanja posla.
… održavam live sesije kako bi se ostvarila interakcija sa polaznicima tokom koje mogu da dobiju odgovore na svoja
pitanja, isprobaju nove veštine i dobiju povratnu informaciju.
…bude relevantno, praktično i
specifično za posao koji vaši
zaposleni obavljaju.
 … održavam live sesije kako bi omogućila rad u grupama, gde učesnici mogu da podele svoje ideje kako naučeno može da se
primeni na njihovom poslu i kako mogu da se prevaziđu tipične prepreke koje postoje u tom konkretnom okruženju.
… obezbedim diskusione forume i praktične zadatke za koje kolege daju fidbek, kako bi zaposleni mogli da razmene svoje
ideje o primeni naučenog u svakodnevnom radu.
Pogledajte listu dostupnih tema