founder photo

Dr Milana Malešev

osnivač

Skoro dve decenije iskustva u oblasti organizacionog razvoja, kroz konsalting i kreiranje programa razvoja u korporativnom i javnom sektoru. Doktorirala sam na psihologiji u oblasti neformalnog učenja na radnom mestu.

Tokom 14 godina koliko sam provela kao konsultant u PwC-u imala sam privilegiju da radim na veoma zanimljivim projektima, sa velikim brojem stranih i lokalnih eksperata. Ovo je za mene bila sjajna prilika da razvijam svoja stručna znanja, ali i konsultantske veštine za rad sa zahtevnim klijentima. Visoka dinamika rada naučila me je da brzo učim i prilagođavam se, kao i da određujem i preispitujem svoje prioritete.

Poslednjih godina sam odlučila da smanjim broj svojih radnih sati kako bih se posvetila svojoj drugoj velikoj ljubavi, a to je nauka. Doktrirala sam 2020. godine na psihologiji, u oblasti neformalnog učenja na radnom mestu.

Godine paralelnog profesionalnog i akademskog rada nisu bile lake, ali su dovele do značajnog rasta mojih znanja u oba ova polja. Veliko mi je zadovoljstvo da svoje uvide delim sa klijentima i CIPD studentima, i da im pomognem da temu upravljanja ljudima sagledaju iz druge perspektive, perspektive utemeljene u nauci.

Kontaktirajte nas

Zakažite sastanak